Undersökningar visar att priset på en vara eller produkt inte alltid är det som avgör ett köp. Det handlar till stor det om företagets servicenivå. Där för har DHORS tagit fram ett material i Servicekunskap. Materialet handlar i första hand om vad service egentligen är.
Hur lyckas man att ge sina kunder bra service? Hur mäter jag servicen?

Tillsammans med detta så diskuteras även hur man som anställd bör bemöta en kund? Ska vi bemöta alla kunder lika? Vad är en trogen respektive nöjd kund? Vet alla kunder att jag arbetar på denna arbetsplats?

I denna utbildning så kommer många frågetecken att rätas ut. Om ni tycker att ni på Erat företag kan bli bättre på området så kan du tillsammans med DHORS gå igenom vilka avsnitt som ni på Erat företag kan bli bättre på.

Föreläsningen lämpar sig bäst till grupper upptill 15 personer. Tidsaspekten kan variera, men 3 till 5 timmar/ grupp är ett bra riktmärke.